HJO

Helsingør Jernbane Orkester

Helsingør Jernbane Orkester er sidste skud på stammen af jernbaneorkestre i Danmark. Det er stiftet den 20. februar 1968, i en tid hvor der endnu var mange medarbejdere tilknyttet Helsingør station. Her fandtes, foruden stationspersonalet, også lokomotiv- tog- og søfartspersonale, ligesom både signal og banetjenesten havde depoter i Helsingør. Også Hornbækbanen havde mange ansatte, så selv om der i forvejen var mange andre fritidsklubber indenfor etaten, var der alt i alt et godt grundlag for at søge oprettet et orkester.

Tanken var ikke helt ny, der havde været gjort tilløb flere gange, men uden held. I vinteren 1968 kom et par driftige jyske trafikassistenter til byen. Det var Bent Norup og Poul Robdrup, og de to indkaldte til et orienterende møde og der viste sig at være stor interesse for sagen. Der blev holdt stiftende generalforsamling og H J O var nu en realitet.

Der var kun få der havde et instrument, og mange havde aldrig givet sig af med musik før, så man var i bogstavelig forstand på bar bund. Men ved hjælp fra forskellige sponsorer og især ved lån i Sparekassen for Helsingør og omegn, lykkedes det at komme i gang. Man fandt også en dygtig dirigent, Gervig Christoffersen, der havde en fortid fra forskellige militærorkestre, hvor han havde gjort turen med lige fra piccolofløjte til dirigentstok. Gervig havde stor erfaring med amatører, siden sin pension havde han haft Helsingør Pigegarde, samt flere andre ungdomsorkestre.

Den faste stab var nu på 25 – 30 musikere. Den første officielle optræden var Julekoncerten i stationens forhal, allerede julen 1968. Derefter gik det med stormskridt fremad. Vi begyndte at give koncerter i omegnen, ligesom vi også deltog i et stævne med landets øvrige jernbaneorkestre. Men formanden, dengang Poul Robdrup havde sans for, at skal vi holde på folk, så skal der ske noget.

Allerede i juli 1970 tog H J O på sin første tur til udlandet, der gik til den hyggelige lille by Iserlohn i Sauerland. Her deltog vi sammen med over 20 andre orkestre, mest fra de engelske og amerikanske militærenheder i Tyskland, i Vesttysklands største skytte og byfest. Musikalsk var de umulige at konkurrere med, men i popularitet var vi foran dem. Vore ikke militærprægede uniformer og Dannebrog, gav vore tyske værter vand i øjnene.

Tysklandsturen blev fulgt op af flere udlandsrejser. Iserlohn blev besøgt flere gange, senere tilkom også Berleburg som fast besøgssted med nogle års mellemrum. Også Essen, Dortmund og Oldenburg ved Bremen er iblandt vore faste besøgsvenner. Vi tager også ud på længere trip, første gang i 1972 hvor vi med ægtefæller og bofæller fløj til Gardasøen, naturligvis medbringende instrumenter. I 1976 havde vi et vellykket Landsorkesterstævne her i vor egen by, det var i forbindelse med Helsingørs 550 års købstads jubilæum. Til denne begivenhed havde vor daværende dirigent Robert Svanesøe komponeret ” Helsingør Jubilæums March”. Den er lagret i kommunens arkiv til brug i 600-året. Også Sverige har vi besøgt flere gange.

Af Sverigsturer skal særlig fremhæves besøget hos greve og grevinde von Schwerin på Skarhult slot. Greveparret kendte os fra gardenparties hos prinseparret Benedikte og Richardt i Berleburg. Vi var inviteret med ledsager til en weekend på slottet og i Esløv og omegn. Det største højdepunkt i H J O´s historie indtil nu er turen til Amerika i 1980. En 16 dages musikturne igennem staterne Wisconsin, Iowa, Minesota, North og South Dakota. I 1982 besøgte vi det daværende Sovjetunionen, hvor der bl.a. blev givet koncerter i Gorgi Park i Moskva, og Sommerpaladset i Leningrad.

Videre op gennem 80erne og 90erne og i starten af det 21. århundrede, har vi – foruden byen Oldenburg v/Bremen hvert andet år - besøgt steder som Tenerife, Prag og Lissabon Hertil kommer Europæiske og Nordiske stævner for Jernbanemusikkere - arrangeret af DJIF eller det senere DSB musik - i Ostende, Hamar, Malmø, Drammen og Trondheim.

Som DSB orkester har vi da også mange arrangementer i DSB regi. Vi spiller for nye S-tog, stationsindvielser, jubilæer, og andet der skal fejres offentligt. Ved EM og VM fodboldkampe bliver Roligantoget ”Dynamitekspressen” hhv modtaget eller afsendt med fuld musik ved ankomst/ afgang Østerport station eller København H.

Mange ting kunne nævnes fra både nær og fjern, ikke mindst det nære område, hvor et orkester som H J O har en Pr- og reklamemæssig betydning for virksomheden DSB. Vi spiller op til sommerfester, havnefester, optog på Valdemarsdag, kapsejladsen Sjælland rundt, sejlskibstræffet Baltic Sail og lignende, ligesom vi afholder julekoncerter, kirkekoncerter samt flere årlige plejehjemskoncerter. Sidste nyt er medvirken de såkaldte kulturnat-arrangementer.

Flere forskellige dirigenter har svunget stokken over os siden Gervig begyndte i 1968 og havde os til sin død i 1975. Han blev efterfulgt af en anden militærmand, Robert Svanesøe, der stoppede på grund af alder nogle år senere. I Svanesøes tid var vi oppe på et medlemstal på omkring de 50. I de sidste 15 år er det gået lidt nedad, ikke på grund af skiftende dirigenter, hvoraf Jørgen Villum, der har haft os i flere perioder og er den der tegner sig for længst tid som musikalsk leder, men udviklingen indenfor etaten med færre antal medarbejdere har gjort indhug i rækkerne. Vor nuværende dirigent, Jesper Voltov har i dag ansvaret for orkestrets fortsatte musikalske udvikling.

Orkestret tæller idag 32 medlemmer, hvoraf kun få har en tilknytning til etaten, tjenestegørende eller gift med en sådan. Resten kommer fra told, politi, fængselsvæsen og sygehusvæsen og andre erhverv. Vi føler os stadig knyttet til jernbanen, og håber stadig på en fremtid som et af Danmarks / Europas Jernbaneorkestre.